مشاوره و راهنمایی

من یک دانشجو معلم مشاوره هستم و میتوانم برنامه درسی و مشاوره تحصیلی و هدایت افراد به سمت اهداف و مشاوره در جهت دانش اموزان خانواده ی انها را انجام دهم... ...

استان فارس, شهرستان  نی ریز, شهر   آباده طشک

زهرا کاظمی Avatar
زهرا کاظمی
به اشتراک گذاری :
https://iranvolunteering.ir/Work/1593455827967
هشدار
شما به این بخش دسترسی ندارید

توضیحات فعالیت داوطلبانه

من یک دانشجو معلم مشاوره هستم و میتوانم برنامه درسی و مشاوره تحصیلی و هدایت افراد به سمت اهداف و مشاوره در جهت دانش اموزان خانواده ی انها را انجام دهم و به انها در جهت سلامت روان کمک کنم.

اطلاعات پذیرش

مهارت ها

مهارت هایی که در این فعالیت داوطلبانه نیاز است

  • طبیعت گردی
  • مدیریت
  • آموزش زبان
  • کار اجتماعی
  • کار محیط زیستی
  • روابط عمومی

امکانات

امکاناتی که در این فعالیت داوطلبانه ارائه میشود و یا ارائه نمیشود

  • از طریق اینرنت و موبایل میتوانم مشاوره انجام دهم.

تاریخ پذیرش

از تاریخ 1399/04/09 تا تاریخ1399/05/16

کار داوطلبانه پیشنهادی
#آموزش دروس مرتبط با رشته تجربی

دیدگاه کاربران

هشدار
0 دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است.

ایران داوطلبانه
+ ثبت فرصت های داوطلبانه شما
+ پیدا کردن بهترین فرصت های داوطلبانه برای شما
با هم دنیای بهتری می سازیم !