تدریس زبان نگهداری از کودکان شیرخوارگاه سالمندان

تدریس زبان نگهداری از کودکان شیرخوارگاه سالمندان ...

استان تهران, شهرستان  تهران, شهر   تهران

Baran Avatar
Baran
به اشتراک گذاری :
https://iranvolunteering.ir/Work/1590659626497
هشدار
شما به این بخش دسترسی ندارید

توضیحات فعالیت داوطلبانه

تدریس زبان نگهداری از کودکان شیرخوارگاه سالمندان

اطلاعات پذیرش

مهارت ها

مهارت هایی که در این فعالیت داوطلبانه نیاز است

  • نقاشی
  • رسانه های اجتماعی
  • آموزش زبان
  • مهمانداری و پذیرش
  • راهنمای تور
  • کار اجتماعی
  • ساخت فیلم
  • مراقبت از کودک

امکانات

امکاناتی که در این فعالیت داوطلبانه ارائه میشود و یا ارائه نمیشود

  • هیچ
  • هیچ

تاریخ پذیرش

از تاریخ 1399/03/15 تا تاریخ1399/03/30

کار داوطلبانه پیشنهادی
#یادگیری زبان انگلیسی

دیدگاه کاربران

هشدار
0 دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است.

ایران داوطلبانه
+ ثبت فرصت های داوطلبانه شما
+ پیدا کردن بهترین فرصت های داوطلبانه برای شما
با هم دنیای بهتری می سازیم !