کار درشیر خوارگاه جهت مراقبت ونگهداری از کودک

بنده فرهنگی شاغل درمنطقه 4 اموزش وپرورش هستم سابقه کار درمهد کودک دارم ،بهنوان کمک مربی میتونم روزهای زوج از ساعت 8الی 12 در شیر خوارگاه بصورت داوطلبا... ...

استان تهران, شهرستان  تهران, شهر   تهران

صفوراراهبریان Avatar
صفوراراهبریان
به اشتراک گذاری :
https://iranvolunteering.ir/Work/1590238901993
هشدار
شما به این بخش دسترسی ندارید

توضیحات فعالیت داوطلبانه

بنده فرهنگی شاغل درمنطقه 4 اموزش وپرورش هستم سابقه کار درمهد کودک دارم ،بهنوان کمک مربی میتونم روزهای زوج از ساعت 8الی 12 در شیر خوارگاه بصورت داوطلبانه خدمت کنم

اطلاعات پذیرش

مهارت ها

مهارت هایی که در این فعالیت داوطلبانه نیاز است

  • مراقبت از کودک

امکانات

امکاناتی که در این فعالیت داوطلبانه ارائه میشود و یا ارائه نمیشود

  • کودک یاری

تاریخ پذیرش

از تاریخ 1399/03/03 تا تاریخ1399/03/10

برچسب های فعالیت
#مراقبت از کودک
کار داوطلبانه پیشنهادی
#اماده همکاری با پرورشگاه

دیدگاه کاربران

هشدار
0 دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است.

ایران داوطلبانه
+ ثبت فرصت های داوطلبانه شما
+ پیدا کردن بهترین فرصت های داوطلبانه برای شما
با هم دنیای بهتری می سازیم !