تزریقات

بنده مسلط به تزریقات .سرم تراپی وپانسمان می باشم وحاضرم به عنوان داوطلب درموسسه یا سازمان شما به فعالیت پزشکی اقدام کنم .البته بنده کارشناسی روانشناسی... ...

استان تهران, شهرستان  تهران, شهر   تهران

مهتاب ابراهیمی کندری Avatar
مهتاب ابراهیمی کندری
به اشتراک گذاری :
https://iranvolunteering.ir/Work/1586799405458
هشدار
شما به این بخش دسترسی ندارید

توضیحات فعالیت داوطلبانه

بنده مسلط به تزریقات .سرم تراپی وپانسمان می باشم وحاضرم به عنوان داوطلب درموسسه یا سازمان شما به فعالیت پزشکی اقدام کنم .البته بنده کارشناسی روانشناسی هم می باشم وبه عنوان داوطلب می توانم کار سلامت روان ودرمان روان وافراد اسیب دیده بپردازم .

اطلاعات پذیرش

مهارت ها

مهارت هایی که در این فعالیت داوطلبانه نیاز است

  • دستیار پزشکی

امکانات

امکاناتی که در این فعالیت داوطلبانه ارائه میشود و یا ارائه نمیشود

  • بنده می توانم کار بهداشتی وپزشکی درسازمان انجام بدهم ازجمله تزریقات امپول وسرم تراپی وپانسمان وسونداژ و....والبته بنده کارشناسی ارشد روان شناسی می باشم ومی توانم به عنوان داوطلب به سلامت روان ودرمان روان وافراد اسیب دیده جامعه بپردارم
  • تاجایی که بتوانم مایل به خدمت به انسان وجامعه می باشم

تاریخ پذیرش

از تاریخ 1399/01/25 تا تاریخ1399/02/01

برچسب های فعالیت
#دستیار پزشکی
کار داوطلبانه پیشنهادی
#کمک پرستار

دیدگاه کاربران

هشدار
0 دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است.

ایران داوطلبانه
+ ثبت فرصت های داوطلبانه شما
+ پیدا کردن بهترین فرصت های داوطلبانه برای شما
با هم دنیای بهتری می سازیم !