همکاری و کمک

مایل به انجام کار داوطلبانه برای حفظ محیط‌زیست تا جایی که امکان داشته باشم. ...

استان تهران, شهرستان  تهران, شهر   تهران

Mitra Avatar
Mitra
به اشتراک گذاری :
https://iranvolunteering.ir/Work/1579692315691
هشدار
شما به این بخش دسترسی ندارید

توضیحات فعالیت داوطلبانه

مایل به انجام کار داوطلبانه برای حفظ محیط‌زیست تا جایی که امکان داشته باشم.

اطلاعات پذیرش

مهارت ها

مهارت هایی که در این فعالیت داوطلبانه نیاز است

  • کشاورزی
  • طبیعت گردی
  • نقاشی
  • خلاقیت و ایده پردازی

امکانات

امکاناتی که در این فعالیت داوطلبانه ارائه میشود و یا ارائه نمیشود

  • نمیدونم
  • نمیدونم

تاریخ پذیرش

از تاریخ 1398/11/02 تا تاریخ1398/11/09

دیدگاه کاربران

هشدار
0 دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است.

ایران داوطلبانه
+ ثبت فرصت های داوطلبانه شما
+ پیدا کردن بهترین فرصت های داوطلبانه برای شما
با هم دنیای بهتری می سازیم !