صحت اطلاعات کاربری

اطلاعات کاربری خود را به صورت صحیح وارد کنید چرا که تنها راه شناخت شما در بستر این سایت همین اطلاعات است و افراد دیگر از روی همین اطلاعات شما را انتخاب می کنند.

 

ثبت درخواست

ثبت درخواستی که از طرف شما برای یک فعالیت داوطلبانه ثبت می شود توسط فرد ایجاد کننده این فعالیت قابل مشاهده است. بنابراین سعی کنید واضح و شفاف درخواست خود را بیان کنید.

 

ثبت فعالیت داوطلبانه

این سایت در کشور ایران فعالیت می کند و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هست.بنابراین مواردی که مغایر و در تضاد با قوانین کشور باشند و یا فعالیت هایی که در قانون جرم شناخته میشوند از سایت حذف خواهند شد.