سایت ایران داوطلبانه در شهریور ماه سال 1398 با رویکردی نو در زمینه رویدادهای داوطلبانه و انسان دوستانه، فعالیت های داوطلبانه در سفر و گردشگری، فرهنگی، هنری، علمی و آموزشی، فعالیت خود را آغاز نمود. فراهم ساختن بستر مناسب جهت برقراری ارتباط بین نیروهای داوطلب از یک سو و سازمان ها و نهاد ها و افراد نیازمند نیروی داوطلب از سویی دیگر و همچنین حمایت از گروه های فعال و جوان در حوزه نیروهای داوطلبانه و رویداد هایی در جهت افزایش سطح فرهنگ از اهداف همیشگی سایت ایران داوطلبانه هست.

از دیگر اهداف سایت ایران داوطلبانه می توان به تغییر سبک سفرها اشاره کرد ، سفرهایی که با چاشنی تجربه و آموزش و مهارت افزایی افراد در سفر که هیجان و لذت را به سفرها بازگرداند.

 

هچنین در نظر داریم با سازمان های مرتبط از قبیل سازمان هلال و احمر ایران ، بنیاد های خیریه و سازمان و تشکّل های مردم نهاد محیط زیستی، همکاری های لازم را به عمل آوریم.