در این نوشته شما روش ها و رفتارهای یک فرد داوطلب حرفه ای را می خوانید.ویژگی ها و رفتارهایی که شما را یک داوطلب حرفه‌ای برای فعالیت های داوطلبانه نشان می دهد.

هر فعالیت داوطلبانه ، یک رابطه برد-برد است و این یکی از اصول فعالیت های داوطلبانه است و میزبان فعالیت داوطلبانه (داوطلب خواه) و فرد داوطلب هردو در حال تجربه کردن چیزهای جدیدی هستند و یک ارتباط برد-برد اینجا شکل می گیرد.

با هم ویژگی ها و رفتارهای یک داوطلب خوب و با تجربه را مرور می کنیم.

 

  1. حفظ ارتباط قبل و بعد از فعالیت داوطلبانه
  2. انجام فعالیت به نحو احسن (یک فرد کاری باشید)
  3. تعهد پذیر و مسئولیت پذیر باشید
  4. همدلی و همراهی با میزبان
  5. در دسترس باشید
  6. احترام به فرهنگ و عقاید میزبان داوطلب خواه)

 

حفظ ارتباط موثر در فعالیت داوطلبانه

قبل از انتخاب فعالیت داوطلبانه،به طور کامل با میزبان خود صحبت کنید.در مورد شرایط فعالیت داوطلبانه و نحوه اقامت خود،از میزبان فعالیت داوطلبانه سوال کنید.بهتر است که همه چیز واضح و شفاف باشد.

همچنین حین انجام فعالیت داوطلبانه اگر با مشکلی برخورد کردید،بهتر است با میزبان خود در میان بگذارید.

بعد از انجام فعالیت داوطلبانه،ارتباط خود را با میزبان فعالیت داوطلبانه قطع نکنید،چراکه داشتن یک ارتباط موثر هم روی آینده شما تاثیر می گذارد و هم برای شرکت در فعالیت های داوطلبانه بعدی یک رزومه موثر برای شما تشکیل می دهد.

 

انجام فعالیت به نحو احسن (یک فرد کاری و فعال باشید)

فعال بودن شما در حین انجام فعالیت داوطلبانه یک ویژگی مهم و اثر بخش برای شما به حساب می آید.

سعی کنید در موقع حضور در فعالیت،خلاقیت خود را به کار بگیرید و ابتکار عمل به خرج دهید.

اینکه میزبان شما ببینید شما فعال هستید و نیازی به دستورات متوالی نیست ، احساس اطمینان بیشتری ایجاد می کند.

 

تعهد پذیر و مسئولیت پذیر باشید

وقتی در یک موقعیت داوطلبانه  قرار میگیرید،متعهد به کمک به میزبان هستید که شما باید برنامه های کاری را رعایت کنید،به موقع در کار داوطلبانه شرکت کنید و مسئولیت هایی که به شما واکذار شده است را به بهترین نحو ممکن انجام دهید.

مفید بودن شما و رعایت نظم و قوانین در یک فعالیت داوطلبانه،یکی از مهمترین نشانه های حرفه ای بودن شماست.

 

همدلی و همراهی با میزبان

همدلی و همراهی در هر ارتباطی مهم است.میزبان شما نیز ممکن است با مشکلاتی مواجه باشد و برخی از امکانات غیر ضروری را نتواند برای شما فراهم کند.بهتر است خود را در جایگاه میزبان خود قرار دهید و نسبت به شرایط،سازگاری نشان دهید.

 

در دسترس باشید

زمان فعالیت های داوطلبانه و زمان حضور شما حداکثر 5 ساعت است ولی ممکن است میزبان داوطلبانه در موقعی به شما نیاز داشته باشد.سعی کنید در دسترس باشید.

 

احترام به فرهنگ و عقاید میزبان داوطلب خواه)

فرهنگ یکی از مهمترین داشته های انسان ها است.فرهنگ و عقاید در هر نقطه ای از کشور و شهر و روستا متفاوت است.پس قبل از اینکه به منطقه ای که برای کار داوطلبانه،سفر کنید در رابطه با فرهنگ و عقاید آن‌جا تحقیق کنید و از میزبان خود بپرسید.