با انجام فعالیت های زیر می‌شود توجه جامعه و سایر مراکز دولتی و خصوصی را به حوزه ی کارهای داوطلبانه افزایش داد و امید داشت که در آینده این سازمان ها از لحاظ نیروی انسانی و بخش مربوط به بودجه کمبودی احساس  نکند.

 

1)ساخت مراکزی مختص به استخدام نیرو برای کار داوطلبانه: ثبت نام و استخدام جوانان و افراد سالمند ، بازنشسته و همچنین متخصصین در زمینه های متفاوت برای انجام فعالیت در مراکز ارائه دهنده خدمات داوطلبانه هم مشکل کمبود نیروی انسانی در سازمان های مردم نهاد را رفع می‌کند.

با استخدام افراد بازنشسته ضمن اینکه آنها به واسطه بازنشستگی از محیط کار و اجتماع فاصله گرفتند دوباره وارد چرخه ی کار اجتماعی خواهند شد و در کنار احساس مفید بودن  و شادی از ابتلا به افسردگی مربوط ب دوران بازنشستگی مصون خواهند ماند.

2) فرهنگ سازی و افزایش آگاهی :

بسیاری از مردم هیچگونه اطلاعاتی در مورد کارهای داوطلبانه و سازمان های ارائه دهنده ی خدمات داوطلبانه  ندارند و عده ی کمی از متخصصین به علت حوزه ی کاری خود با این زمینه آشنا هستند.اگر در مدارس از مقطع پیش دبستانی تا مقاطع تحصیلی بالاتر بچه ها را با مفاهبم و  کلمات  کلیدی مانند کار داوطلبانه ،حوزه های فعالیتی آن و نتیجه و ثمر بخشی که برای  جامعه به ارمغان خواهد آورد  آشنا کنیم گامی مثبت در جهت آگاهی نسل آینده برداشته ایم.در همین راستا از رسانه ی ملی میتوان کمک گرفت تا عموم مردم با این سازمان ها ،خدمات شان و حوزه های فعالیتی شأن  آشنا شوند .

3)امتیاز محسوب شدن و ارزش گذاری دولت برای افراد مشغول به خدمت در سازمان های مربوط به کارهای داوطلبانه:

با این کار افراد بیشتری ب خصوص جوانان  برای شرکت در این فعالیت ها ترغیب میشوند زیرا داشتن این امتیاز باعث هموار تر شدن مسیر کاریابی برای آنها خواهد شد.

در نهایت باید به این نکته توجه داشت که کارهای داوطلبانه باعث افزایش انگیزه های فردی و عمومی افراد جامعه و همچنین بالا بردن همدلی و همبستگی مردم نسبت به هم را در پی دارد در کنار اینکه جامعه از نظر اقتصاد و آگاهی بهبود و توسعه میابد.