قبلا در مطلبی با عنوان "فعالیت های داوطلبانه چیست؟ و چرا باید در فعالیت های داوطلبانه شرکت کنیم؟" درباره فعالیت های داوطلبانه صحبت کردیم.در این مطلب کمی بیشتر وارد موضوع "کار داوطلبانه در سفر" میشویم.

 

  • پی بردن به نقاط مشترک و تفاوت انسان ها

فقط با سفر کردن است که می توانید به درون جامعه های کوچک انسانسی دسترسی پیدا کنید.جوامع انسانی کوچکی که فرهنگ ها و رفتارهای مختص خود را دارند.خیلی راحت‌تر می توانید به نقاط مشترک فرهنگی خود و مردم منطقه ای که سفر کرده اید پی ببرید.

این نقاط مشترک و تفاوت ها هست که از شما یک داستان سرای سفر واقعی می سازد.

 

  • ایجاد تغییر زیاد سخت نیست

وقتی شما در سفر هستید و به خصوص فعالیت های داوطلبانه انجام می دهید ، به شکلی در حال به چالش کشیدن خودتان هستید.اینکه با کارهای کوچک می توانید تغییرهای بزرگی ایجاد کنید را درک می کنید.

کافی هست که به روستای دورافتاده ای بروید و دیوار مدرسه آنجا را رنگ کنید.می بینید که چه شادی و ذوق و شوقی بین بچه های روستا در جریان افتاده است.

وقتی شما به هم‌نوع خود کمک می کنید ، مهربانی و احترام را منتقل می کنید.مواردی که جامعه ما امروزه خیلی بیشتر به آن‌ها نیاز دارد.

البته به قسمت دیگری از آن هم باید نگاه کنید،اینکه شما دارید نسخه بهتری از خودتان را می سازید ! فردی با مهارت های بهتر ، فردی اجتماعی‌تر و فردی مسئولیت پذیرتر که نسبت به افراد جامعه خود خیلی بیشتر از قبل اهمیت می دهد.

 

  • غذا واقعا یک نقطه مشترک بین همه ماست

همه ما عاشق غذا هستیم.سفر هم فرصتی برای کشف غذاهای جدید است.غذاهایی که مردم آنجا به دلایل خاص خود استفاده می کنند.بنابراین سفر فرصتی را پدید می آورد که شما غذاهای جدید را امتحان کنید، چه چیزی بهتر از این ؟!

 

  • دنیای ما پر از بهشت است

گاهی از اوقات لازم نیست ، کیلومتر ها سفر کنید تا بتوانید مکان های رویایی را ببینید.هر شهر و روستا ما پر از شگفتی است.مناطق زیبایی که هیچگاه در نقشه ای نیستند ولی حرف ها برای گفتن دارند.

برای مثال روستاها و شهرهایی که در جنوب شرق ایران وجود دارد و شهرها و روستاهایی که در دل کوه ها و جنگل های این سرزمین است.

 

در کل باید گفت که سفر یک فرصت شگفت انگیز است برای اینکه شما واقعا فلسفه سفر را درک کنید.سفر کنید تا زندگی کنید.

بنابراین شما می توانید با انتخاب یک فعالیت داوطلبانه ، یک سفر داوطلبانه داشته باشید که این موضوع اهمیت بها دادن به 

انجام فعالیت های داوطلبانه در جای‌جای این سرزمین را دوچندان می کند.