کارداوطلبانه در سفر شاید جمله آشنایی برای خیلی ها نباشه. اما در دنیا سالهاست که داره انجام میشه و سایتهای مختلفی برای اون وجود داره. توی ایران این فعالیت یکم نوپاست . خلاصه اش اینکه شما به عنوان کسی که در سفر هستی میتونی در فعالیتهایی به کسایی که تقاضا دادن کمک کنی و اونها به ازای این کار به شما خدماتی میدن. در این فرایند همه چیز توافقی هست از نوع کار،ساعات کار و خدماتی که میزبان در قبال کار به شما میده. از جای خواب تا غذا یا گشت در محلهای دیدنی منطقه یا حتی آموزش مهارتی که بلد هست به ازای کاری شما براش می کنید و... البته که این هم مانند خیلی موضوعات دیگه روشی هست برای جهانبینی بهتر و معاشرت و آشناشدن با فضاها و کارها و ادمهای جدید اینجا اولین تجربه #کاردرسفر من هست نخلستانی در #حاجی_آباد #هرمزگان

به میزبانی @mahdiheydarnezhad1984 از دوستان هیات #کوهنوردی و تورلیدر بومی منطقه.